Dom Adolfa Grosmanna

Bottova ul. 3

Na rohu Bottovej a Makovického ulice stojí funkcionalistická budova, ktorú dal postaviť žilinský obchodník Adolf Grosmann. Starí Žilinčania však dom označujú ako „Spitzerovský“, pretože MUDr. Šimon Spitzer, Grosmannov zať, ordinoval i býval v tomto dome. Bol veľmi známym lekárom mesta v období prvej Československej republiky a pracoval aj ako železničný lekár. Jeho manželka Alžbeta, rod. Grosmannová bola detskou lekárkou.
Obidvaja v mnohých prípadoch ošetrovali a liečili zadarmo chudobných občanov mesta a táto pamiatka na nich zostala dodnes. Pôvodne pred rokom 1928 na pozemku kde stojí súčasná budova stáli od obdobia renesancie – pravdepodobne po roku 1521, keď mesto vyhorelo, dva prízemné domy. V jednom z nich mal mäsiarsky cech bitúnok, ktorý sa v 20. storočí preniesol na dnešnú ulicu Republiky pri bývalej parnej elektrárni. Dom príslušníci mäsiarskeho cechu vlastnili do roku 1927, potom ho predali Grosmannovi, ten kúpil i susedný dom Rosenfeldovcov.
Oba domy asanoval a postavil budovu, ktorá pre svoju krásnu funkcionalistickú podobu bola navrhnutá do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina. Dom projektoval významný žilinský architekt Jozef Zweigenthal, narodený v Tešíne v roku 1895.
Skúsenosti s projektovaním získal aj Káhire, Paríži i Viedni a od začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia pôsobil v Žiline. Medzi jeho významné stavby patria najmä rodinné a nájomné domy, napríklad Grossov dom na dnešnej Legionárskej ulici, ale i dom Porgesovcov na Dlabačovej ulici pri autobusovej stanici. Projektoval aj Pamätník žilinských obetí holokaustu v tvare päťapolmetrovej pyramídy, pokrytej čiernou švédskou žulou v obradnej sále židovského cintorína v roku 1947 a iné stavby.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3 - Dom Adolfa Grosmanna v roku 2014. Zdroj: Jozef Feiler

Pamiatku môžete navštíviť
exteriér pamiatky a interiér pri návšteve obchodných, reštauračných a zábavných zariadení.  
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA