Deň zdravia

Žilinské dni zdravia

Mesiac konania:  september
Hlavný organizátor: Mesto Žilina

Mottom  podujatia Žilinského dňa zdravia je "Zdravie, krása a vitalita". Podujatie sa pravidelne koná v centre Žiliny, na Námestí Andreja Hlinku. Počas tohto dňa organizátori osvetovou činnosťou upozorňujú na civilizačné choroby a ponúkajú zdravú alternatívu života s cieľom vzbudiť záujem  verejnosti o jej uplatňovanie v každodennom živote.
Súčasťou podujatia sú bezplatné zdravotné vyšetrenia. Sprievodným programom sú ukážky rôznych druhov cvičení (aerobik, jóga, tai-chi ...), či alternatívne spôsoby liečenia chorôb.  Zároveň sa môžete zapojiť do Primátorskej kvapky krvi organizovanej v spolupráci s Národnou transfúznou službou.

 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA