Cirkev

Užitočné informácie Užitočné informácie

Úrady a inštitúcie Úrady a inštitúcie

Zdravotnícke služby Zdravotnícke služby

Polícia Polícia

Poisťovne Poisťovne

Cirkev Cirkev

Doprava Doprava

Iné inštitúcie Iné inštitúcie


Cirkvi a náboženské spoločenstvá (farské úrady a pod.)

Biskupský úrad v Žiline
Mariánske nám. 23, P.O. Box B-46, 011 36 Žilina 1
Tel.: +421 (0)41 500 22 15 
E-mail: kuria@dcza.sk
Web: www.dcza.sk

Rímskokatolícka farnosť Žilina - mesto
Burianova medzierka 25, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 13 12 
E-mail: fara.zilina@gmail.com
Web: www.farnost-zilina.sk

Rímskokatolícka farnosť Žilina - Vlčince
Poštová 2, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 507 79 77 
E-mail: rkfu@farnostvlcince.sk
Web: www.farnostvlcince.sk

Rímskokatolícka farnosť Žilina - Solinky
Smreková 39, 010 07 Žilina
Tel.: +421 (0)903 982 777
E-mail: zilina.solinky@fara.sk
Web: www.farnost.solinky.sk

Rímskokatolícka farnosť Žilina - Saleziáni
Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 724 56 35 
E-mail: zilina.sdb@gmail.com
Web: www.zilina.sdb.sk

Rímskokatolícka farnosť Žilina - Hájik
Baničova 11, 010 15 Žilina
Tel.: +421 (0)41 566 35 17 
E-mail: hajik.farnost@gmail.com
Web: www.farnost-hajik.sk

Rímskokatolícka farnosť Žilina - Závodie
Juraja Závodského 392/87, 010 04 Žilina
Tel.: +421 (0)41 723 10 51
E-mail: farazavodie@gmail.com

Rímskokatolícka farnosť Trnové
Cintorínska 1323/38, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 596 41 92 
Rímskokatolícka farnosť Zástranie
Hlavná cesta 1, 010 03 Žilina 3 – Zástranie
Tel.: +421 (0)41 566 72 54 
E-mail: rkfu@farnost-zastranie.sk
Web: www.farnost-zastranie.sk

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite
Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 565 07 63 
E-mail: upc.zilina@gmail.com
Web: http://upc.uniza.sk

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. v Žiline
Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 56 27, 
        +421 (0)918 828 332 
E-mail: ecavza@ecavza.sk
Web: www.ecavza.sk

Cirkev Adventistov siedmeho dňa
Škultétyho 7, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)903 545 629 
E-mail: fkolesar@casd.sk  
Web: http://zilina.casd.sk/

Cirkev bratská Žilina
Halašova 9, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 764 56 01, 
        +421 (0)903 545 062 
E-mail: kancelaria@cbza.sk
Web: www.cbza.sk

Apoštolská cirkev na Slovensku
Tel.:+421 (0)905 831 356
E-mail: pvimpel@acsr.sk
Web: www.acsr.sk

Kresťanské zbory
Závodská 23, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 764 59 73, 
                (0)905 585 749 
E-mail: janco@inmail.sk

Židovská náboženská obec
Hollého 9, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 04 85 
E-mail: zilina@kehilazilina.sk
Web: www.kehilazilina.sk

Gréckokatolícka farnosť
Nanterská 25, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 516 64 64 
Web: www.grkat.nfo.sk

Pravoslávna cirkevná obec Žilina
Korzo 7 Bl. H7, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)904 294 505 


Ďalšie praktické informácie nájdete v Žilinskej infobanke.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER