Chránený areál (CHA) Hate

Mokraďové spoločenstvoChránený areál Hate

Chránený areál Hate je chránené územie, ktoré sa nachádza priamo v obci Terchová. Rozloha územia je 5 793 m² so 4. stupňom ochrany. Predmetom ochrany sú najzachovalejšie prirodzené močiarne spoločenstvá na severnom úpätí Malej Fatry. Na lokalite bolo zistených 92 rastlinných druhov, z nich viaceré chránené a ohrozené druhy. Zdroj: internet

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA