CHKO Kysuce

MegonkyCHKO Kysuce

Osobitú kysuckú krajinu od roku 1984 chráni Chránená krajinná oblasť Kysuce. Vďaka tomu, že susedí s tromi ďalšími veľkoplošnými územiami (CHKO Beskydy v Českej republike, Žywiecki Park Krajobrazowy v Poľsku a CHKO Horná Orava), je súčasťou jedného z najrozsiahlejších chránených území v strednej Európe. CHKO Kysuce sa nachádza na krajnom severozápade Slovenska. Územie patrí do okresu Čadca a okrajovo zasahuje za hranice kysuckého regiónu do okresov Bytča, Dolný Kubín, Žilina, Považská Bystrica a Púchov. CHKO Kysuce tvoria dve oddelené časti: západná javornícka a východná beskydská. Západnú časť tvoria Javorníky, Turzovská vrchovina a Moravsko-sliezske Beskydy. Javornícku časť pomenovali podľa Javorníkov. V málo členitom ústrednom chrbte leží najvyšší vrch pohoria Veľký Javorník ( 1071 m n. m.). Na severovýchode javorníckej časti sa rozprestiera Turzovská vrchovina. Najvyšší vrchol Beskyd (900 m n. m.) leží v západnej časti vrchoviny blízko horského sedla Bumbálka.

Špecifikom tohto územia je výskyt sférických pieskovcových kameňov známych ako kysucké gule. V CHKO sú známe výskyty kamenných gúľ v okolí Klokočova, najznámejšia lokalita Megonky leží mimo jej územia. Beskydská časť CHKO leží vo východnej časti Kysúc. Siaha po hranicu s Oravou a na severe k slovensko - poľskej štátnej hranici. Táto časť sa delí medzi dva celky – Kysucké Beskydy a Kysucká vrchovina. Kysucké Beskydy sú najvyšším pohorím Kysúc. Kulminuje pohraničným vrchom Veľká Rača (1 236 m n. m.). Kysucká vrchovina je nižším a menej členitým územím.

Lesy sú usporiadané do výškových vegetačných stupňov. Dubový stupeň sa napriek predpokladom v nižších polohách prakticky nevyskytuje. Dominuje bukový stupeň, ktorý siaha do najvyšších horských polôh. Bukové lesy by mali ešte väčšie zastúpenie, keby ich človek na mnohých miestach nenahradil smrekovými monokultúrami. Na území doposiaľ zistili 205 druhov stavovcov. Vyskytujú sa tu všetky veľké šelmy žijúce na Slovensku – vlk, medveď, rys. Taktiež sa tu vyskytuje aj vydra a lesné kury. V Kysuckých Beskydách pod najvyšším vrchom sa nachádza jedno z najväčších turistických centier na Slovensku (Oščadnica - Veľká Rača). Vo východnej časti sa nachádza turisticky atraktívna  osada Vychylovka so skanzenom a s unikátnou lesnou úvraťovou železničkou.

Text: Publikácia Prírodné Krásy Slovenska – Chránené krajinné oblasti
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, www.dajama.sk, www.krasy-slovenska.sk, www.sopsr.sk/strazovskevrchy

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA