Budova Matice slovenskej

Hollého ulica č. 11

Pozemok na Hollého ulici č. 11 kúpil obyvateľ Bytčice Filip Holzmann v roku 1923 od Hermana Donátha a dal si na ňom postaviť nový obytný dom. Stavbu realizovala firma Ľudevíta Kantúrka, ktorý pravdepodobne dom i projektoval. Po jeho postavení ho v roku 1926 prevzal syn Filipa Holzmanna Emil s manželkou Arankou rod. Wertheimerovou a následne ho predal Adolfovi Rosenzweigovi.
V období rokov 1945 až 1951 využívali dom žilinskí skauti. Potomkom rodiny Rosenzweigovej, ktorí nebývali v Žiline, patril dom až do roku 1952, kedy ho predali Jednotnému sväzu rybárskemu v Žiline. Ten po výstavbe svojej novej budovy na Kmeťovej ulici odovzdal vlastnícke práva Kovoslužbe Žilina.
Dom po likvidácii Kovoslužby v roku 1992 prevzalo Mesto Žilina, ktoré tu umiestnilo Park kultúry a oddychu Žilina. Po zániku tejto ustanovizne dňa 15. septembra 1994 mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že budovu predá Matici slovenskej symbolicky za 1 korunu. Následne mesto poskytlo na rekonštrukciu budovy sumu dva a pol milióna korún a po jej skončení tu bol od 1. januára 1996 zriadený Dom Matice slovenskej Žilina ako stále pracovisko Matice slovenskej.

Dom plní kultúrne, spoločenské a metodické ciele Matice slovenskej na území vymedzenom okresmi Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Súčasťou domu je Exilová knižnica zameraná na literatúru zahraničného exilu, ktorá je verejnosti prístupná bezplatne.

V Dome Matice slovenskej Žilina sídlili v roku 2014 aj viaceré inštitúcie a organizácie:
Živena – spolok slovenských žien – Základná organizácia v Žiline,
Slovenský skauting – Slovenskí OLD skauti a Slovenskí skauti v Žiline,
Zväz slovenských filatelistov – Klub filatelistov v Žiline,
Šachový klub DMS v Žiline,
Slovenská esperantská spoločnosť ESONO v Žiline,
Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia v Žiline,
Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 1,
Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 4,
Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – regionálny klub AURA v Žiline.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Milan Novák

Fotogaléria:
Obr. 1 - Pohľad na budovu Matice slovenskej. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 2, 3 - Budova Matice slovenskej. Zdroj: Dom Matice slovenskej v Žiline
Obr. 4 - Budova Matice slovenskej v roku 2012. Zdroj: Archív autorov

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B3

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA