Budova dnešnej expozitúry Prima Banky

Budova dnešnej expozitúry Prima Banky, Hodžova ulica č. 9 Hodžova ulica č. 9

Stavba vznikla ako jeden celok na mieste staršej prízemnej zástavby. Zaberá celú šírku parcely a svojou hmotou uzatvára východnú strane bloku. Pôvodne to bol obytný nájomný dom, s obchodmi na prízemí. Výtvarne - architektonický dôraz sa kládol najmä na stvárnenie fasád v štýle secesie s množstvom štukových prvkov. Ide o trojpodlažný podpivničený dom situovaný na širokej parcele nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu. Osou objektu je trojramenné schodisko, ktoré umožňuje vertikálnu komunikáciu. Stavbu možno rozdeliť na tri krídla, ktoré sú orientované do Hodžovej ulice – hlavná fasáda, do ulice Dolný val a do ulice Na priekope. Hlavný vstup je z Hodžovej ulice.

Objekt patrí k najpozoruhodnejším ukážkam secesnej architektúry Žiliny, ktorá vznikala v prvých dvoch desaťročiach 20. stor. Dom ovplyvnený secesiou postavil staviteľ pre obchodníka so železom Benö Mahrera. Počas ďalších desaťročí sa však dosť zanedbávala údržba objektu, ktorý si aj napriek tomu zachoval pôvodný vzhľad. K menším úpravám došlo najmä na prízemí. Tie zasiahli dosť negatívne do stavebnej aj pamiatkovej podstaty objektu. Po roku 1949 bola budova zoštátnená a využívala sa na bankové účely, neskôr tu bolo sídlo TUZEXU (obchodu, v ktorom sa predávali zahraničné výrobky za „bony“, ktoré nahrádzali zahraničnú tvrdú menu). Po roku 1980 tu boli štátne úrady. V súčasnosti po obnove je v budove sídlo Prima Banky.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský

Fotogaléria:
Obr. 1, 2, 3, 4 - Budova dnešnej expozitúry Prima Banky. Zdroj: Jozef Feiler
Obr. 5 - Dobová fotografia. Zdroj: Štátny archív Žilina
Obr. 6 - Dobová fotografia. Zdroj: Štátny archív Žilina

Pamiatku môžete navštíviť
interiér
exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina

Poloha pamiatky na mape: B4

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA