Bohoslužby, cirkvi, náboženské organizácie

Biskupský úrad v Žiline
Jána Kalinčiaka 1, P.O. Box B-46,
011 36 Žilina
Tel.: +421 (0)41 500 22 15 
E-mail: kuria@dcza.sk
Web: www.dcza.sk
Rímskokatolícka farnosť Žilina - mesto
Burianova medzierka 25, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 13 12
E-mail: farnost.zilina@gmail.com
Web: www.farnost-zilina.sk
Rímskokatolícka farnosť Žilina - Vlčince
Poštová 1, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 507 79 77
E-mail: rkfu@farnostvlcince.sk
Web: www.farnostvlcince.sk
Rímskokatolícka farnosť Žilina - Solinky
Smreková 39, 010 07 Žilina
Tel.: +421 (0)903 982 777
E-mail: zilina.solinky@fara.sk
Web: www.farnost.solinky.sk
Rímskokatolícka farnosť Žilina - Saleziáni
Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 724 56 29
E-mail: zilina.sdb@gmail.com
Web: www.zilina.sdb.sk
Rímskokatolícka farnosť Žilina - Hájik
Baničova 11, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 566 35 17
E-mail: hajik.farnost@gmail.com
Web: www.farnost-hajik.sk
Rímskokatolícka farnosť Trnové
Cintorínska 1323/38, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 596 41 92
Rímskokatolícka farnosť Zástranie
Hlavná cesta 1, 010 03 Žilina 3 – Zástranie
Tel.: +421 (0)41 566 72 54
Web: www.farnost-zastranie.sk
Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite
Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 565 07 63 
E-mail: upc.zilina@gmail.com
Web: http://upc.uniza.sk
Gréckokatolícka cirkev
Nanterská 25, 010 08 Žilina
Tel.: +421 (0)41 516 64 64
E-mail: zilina@grkatpo.sk
Web: www.grkatpo.sk
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
Martina Rázusa 4, 010 04 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 56 27 
E-mail: ecavza@ecavza.sk
Web: www.ecavza.sk
Pravoslávna cirkev
Korzo 7 Bl. H7, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)904 294 505 
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Škultétyho 7, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)903 545 629 
E-mail: trulik@stonline.sk
Web: www.casd.sk
Cirkev bratská
Halašova 9, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 764 56 01 
E-mail: kancelaria@cbza.sk
Web: www.cbza.sk
Apoštolská cirkev na Slovensku
Karpatská 3,  010 08 Žilina
Tel.:  +421 (0)41 397 77 77 
E-mail: zilina@acsr.sk
Web: www.acsr.sk
Kresťanské zbory
Závodská 23, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 764 59 73 
E-mail: janco@inmail.sk
Židovská náboženská obec
Hollého 9, 010 01 Žilina
Tel.: +421 (0)41 562 04 85 
E-mail: zilina@kehilazilina.sk
Web: www.kehilazilina.sk
 

 

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA WEATHER