Balustráda

Do konca deväťdesiatych rokov v nej bola umiestnená reliéfna plastika, po jej odstránení priestor ostal prázdny. Tak sa zrodila myšlienka vytvoriť dielo, ktoré by zaplnilo prázdne miesto v centre Žiliny.

Mesto Žilina prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra v roku 2014 oslovilo viacerých výtvarníkov a dizajnérov na vypracovanie návrhu pre prázdne miesto na balustráde. Víťazným návrhom sa stalo dielo kolektívu autorov (Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký). „Fraktálny charakter okolitej "výzdoby" a agresívny výraz novej zástavby verzus pokojná a architektonicky čistá balustráda sa stali východiskom v našej práci a jej kľúčovým momentom. Pochopili sme, že nemôžeme povedať všetko a najmä naraz“ povedal Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. 


O číselníku

Balustráda pod Farskými schodmi v Žiline má po dlhých rokoch novú tvár – „Číselník“. Nainštalovaná bola šesťmiestna numerická platforma. Každé pole veľkosti 2,4 x 1,2 metra obsahuje jeden číselný znak, vyrezaný do hliníkového plechu a mechanicky osadený do balustrády.

Pred 100 rokmi bola Žilina hlavné mesto Slovenska

Vznik Československej republiky v roku 1918 znamenal pre Slovákov národnú záchranu. Od 12. decembra 1918 do 2. februára 1919 v Žiline sídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska pod vedením MUDr. Vavra Šrobára. Žilina bola vtedy prvým sídlom slovenskej vlády a hlavným mestom Slovenska.

Okupačné vojská Varšavskej zmluvy obsadili Česko-Slovensko v priebehu 33 hodín

21. august 1968 bol pekný letný a slnečný deň v strede týždňa, a potom vojaci, tanky a vystrašení obyvatelia. Tak to vyzeralo aj pod Dubňom, keď nás pred 50 rokmi obsadili armády Varšavskej zmluvy. Invázne vojská, ktoré na územie ČSSR vstúpili 21. augusta 1968, obsadili väčšinu strategických miest po celej krajine

Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je verejná knižnica s krajskou pôsobnosťou. Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Rozloha mesta Žilina

Počtom obyvateľov (83 684 osôb) je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Jej rozloha je 80,03 km² a nadmorská výška Mariánskeho námestia (historického centra) je 345 m n. m. Mesto Žilina tvorí 14 katastrálnych území.

Počet detí do 15 rokov

V meste Žilina pôsobí od roku 1953 Žilinská univerzita, ďalej tu nájdete niekoľko základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť. Významnou školou je Konzervatórium v Žiline. V Žiline sa nachádza centrála pre Inštitút jazykov a vzdelávania, n.o., ktorá riadi 31 pobočiek v rámci Slovenska.

70. výročie oslobodenia Žiliny

Pod silným tlakom oslobodzovacích vojsk začali 29. apríla podvečer nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom k Hričovu. Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ

Počet obyvateľov Žiliny

Žilina mala v 14. storočí približne 100 domov a 800 obyvateľov. Obyvateľstvo tvorila mestská chudoba a plnoprávni mešťania, ktorí mali domové právo viažuce sa k domu a gruntu. Patrili k nim mestskí patricijovia, remeselníci a obchodníci, bývajúci na Rínku alebo v jeho blízkosti

Počet divákov Mestského divadla Žilina v roku 2015

Budova dnešného Mestského divadla bola  postavená v rokoch 1942 – 1945 podľa projektov architekta Otta Reichnera v štýle talianskeho neoklasicizmu. V tomto období slúžila ako Reprezentačný dom mesta a ako Rímsko-katolícka ľudová škola.

Žilinská univerzita

Pôvodnú budovu Žilinskej univerzity postavili pre potreby Uhorskej kráľovskej štátnej reálnej školy v rokoch 1910 – 1912 na spojnici ulíc J. M. Hurbana a Legionárskej. Projekt žilinskej reálky vytvorili budapeštianski architekti Ambrus Orth a Emil Somló. Ide o štýl tzv. maďarskej secesie.

Treska Žilina na Balustráde

949 463 kusov spotrebiteľských balení slovenského „národného“ jedla - tresky v majonéze - sa vyrobí v priemere za jeden mesiac v závode Ryby Žilina. V tomto čísle sú zahrnuté všetky spotrebiteľské druhy a gramáže výrobkov tresky v majonéze, ktorá sa v žilinskom podniku vyrába už od roku 1954.

VIANOČNÝ BEH XV. ROČNÍK

Prvýkrát sa vianočný beh uskutočnil v roku 2001 a zúčastnilo sa na ňom len 36 bežcov. Každým rokom beh naberal na atraktivite a počet účastníkov sa zvyšoval. Beží sa po hrádzi Vodného diela. Bežia sa okruhy rozdelené na: maratón 42 195 metrovpolmaratón 21 098 metrovstredná trať 8300 metrov krátka trať 1000 metrov

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA

Štátny Komorný Orchester (v zahraničí používa oficiálny názov SLOVAK SINFONIETTA) vznikol roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline.

 

Žilinská kniha

V období kráľa Ľudovíta I. vznikla Žilinská mestská kniha, významná literárna a právna pamiatka. Obsahuje prepis magdeburského práva, ktorý vyhotovil Mikuláš z Lukovej. Je najstaršou a najvýznamnejšou jazykovou a právnou pamiatkou Slovenska a má stredoeurópsky význam.

Peter Sagan - Legenda

Peter Sagan je slovenský profesionálny cestný cyklista a podľa odborníkov patrí medzi najväčšie talenty svetovej cyklistiky v súčasnosti. Dvojnásobný majster sveta v cestných pretekoch mužov, majster Európy a päťnásobný majster Slovenska v cestných pretekoch a dvojnásobný majster Grand Prix Cycliste de Montréal. To všetko je Peter Sagan a ešte oveľa viac.

Počet návštevníkov Rosenfeldovho paláca od jeho otvorenia v septembri 2016

Krásne zreštaurovanú pamiatku navštevujú nie len domáci, ale aj zahraniční turisti, doteraz prekročilo brány Rosenfeldovho paláca 11248 návštevníkov. Počet milovníkov krásnych pamiatok, umenia a kultúry stále rastie, staňte sa aj vy ďalším návštevníkom.  

Vyhliadková veža na Dubni stojaca v nadmorskej výške 572 m.n.m..

Vyhliadková veža na Dubni stojaca v nadmorskej výške 572 m.n.m.. Rozhľadňa slúži najmä ako turistická atrakcia a ponúka tak návštevníkom príjemné trávenie voľného času s rodinami a priateľmi. 

Počet bicyklov, ktorými disponuje systém požičovne verejných bicyklov BIKEKIA

Obyvatelia Žiliny môžu využívať tzv. bikesharing, čo znamená požičiavanie bicyklov. K dispozícii je 120 bicyklov a 20 stanovíšť, ktoré majú dokopy 160 dokovacích stojanov. Dokovacie stanice sú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta tak, aby pokryli dôležité dopravné uzly v meste.

Počet knižničných jednotiek v Špeciálnej odbornej knižnici Považského múzea

Súčasťou Považského múzea v Žiline, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, je špeciálna odborná knižnica. Vznikla v roku 1953, kedy bol vykonaný prvý zápis do prírastkovej knihy.

Počet km, ktoré prejde denne 30 trolejbusov na trolejbusových linkách v Žiline

Tento rok oslavuje trolejbusová doprava v Žiline 25. výročie svojho vzniku. Táto doprava je nosnou dopravou v MHD Žilina, a denne do ulíc Žiliny vypravuje 30 trolejbusov, ktoré spolu ubehnú 5 810 km na svojich linkách. Význam trolejbusovej dopravy potvrdzuje aj fakt, že až 70 % z celkového počtu cestujúcich je prepravovaných práve trolejbusovými linkami.

Počet diel od 69 autorov zo Žiliny a okolia v zbierke Považskej galérie umenia v Žiline

Považská galéria bola zriadená 1. marca v roku 1976 ako špecializované zariadenie s okresnou pôsobnosťou odčlenením od Považského múzea a galérie so sídlom v secesnej budove bývalého Uhorského kráľovského pohraničného policajného kapitanátu na ulici M. R. Štefánika. Na začiatku 90. rokov nastal v činnosti galérie prelom v zmysle preferencie kritérií kvality, odbornosti v rámci umenovedy, výstavných aktivít a zbierkotvornej činnosti. Galéria dnes buduje zbierku intermédií a mediálneho umenia, ktorá obsahuje viacero ťažiskových inštalácií a videoinštalácií umenia po roku 1990.

Počet metrov štvorcových, na ktorých sa stála Uhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky

V roku 1890 kúpil veľkopriemyselník z Brna Karol Löw od mesta Žilina pozemok pri Váhu s rozlohou 297 306 metrov štvorcových potrebných na výstavbu Uhorskej továrne na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky. So stavbou sa začalo v máji 1890 a už v roku 1891 „súkenka“ produkovala svoje prvé výrobky.

Počet drotárskych exponátov v zbierke Považského múzea v Žiline

Na konci roku 2019 pribudol do svetového dedičstva UNESCO nový prvok zo Slovenska. V hlavnom meste Kolumbie Bogote bolo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 13. decembra slávnostne zapísané drotárstvo. V tom čase Považské múzeum v Žiline, známe aj ako drotárske múzeum, spravovalo vo svojom fonde 7302 zbierkových predmetov, viažucich sa k tejto unikátnej živnosti, ktorá je jedinečným regionálnym, národným a dnes už aj svetovým fenoménom.

Počet divákov, ktorí navštívili Bábkové divadlo v Žiline v roku 2019

 Bábkové divadlo v Žiline je najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku. Svoju históriu začalo písať 1. septembra 1950, a teda si v súčasnosti pripomíname 70. výročie vzniku divadla. Do tejto chvíle pripravilo presne 246 premiér a odohralo vyše 13 400 predstavení.

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA