Balustráda

Do konca deväťdesiatych rokov v nej bola umiestnená reliéfna plastika, po jej odstránení priestor ostal prázdny. Tak sa zrodila myšlienka vytvoriť dielo, ktoré by zaplnilo prázdne miesto v centre Žiliny.

Mesto Žilina prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra v roku 2014 oslovilo viacerých výtvarníkov a dizajnérov na vypracovanie návrhu pre prázdne miesto na balustráde. Víťazným návrhom sa stalo dielo kolektívu autorov (Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký). „Fraktálny charakter okolitej "výzdoby" a agresívny výraz novej zástavby verzus pokojná a architektonicky čistá balustráda sa stali východiskom v našej práci a jej kľúčovým momentom. Pochopili sme, že nemôžeme povedať všetko a najmä naraz“ povedal Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. 


O číselníku

Balustráda pod Farskými schodmi v Žiline má po dlhých rokoch novú tvár – „Číselník“. Nainštalovaná bola šesťmiestna numerická platforma. Každé pole veľkosti 2,4 x 1,2 metra obsahuje jeden číselný znak, vyrezaný do hliníkového plechu a mechanicky osadený do balustrády.

Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je verejná knižnica s krajskou pôsobnosťou. Je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja a v zmysle svojej zriaďovacej listiny pôsobí ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, poskytujúca v rámci svojej územnej pôsobnosti všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Rozloha mesta Žilina

Počtom obyvateľov (83 684 osôb) je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Jej rozloha je 80,03 km² a nadmorská výška Mariánskeho námestia (historického centra) je 345 m n. m. Mesto Žilina tvorí 14 katastrálnych území: katastrálne územie Žilina, Bytčica, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Považský Chlmec, Vranie, Budatín, Brodno, Zádubnie, Zástranie, Trnové a Mojšova Lúčka.

Počet detí do 15 rokov

11 501 – počet detí do 15 rokov ku dňu 1.6.2015

Možnosti štúdia pre deti a mládež v Žiline:

V roku 1953 bola v Žiline založená Žilinská univerzita, ktorá v súčasnosti patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku. V meste pôsobí tiež niekoľko základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť. Významnou školou je Konzervatórium v Žiline, ktoré je jedno z najväčších na Slovensku. V Žiline sa nachádza centrála pre Inštitút jazykov a vzdelávania, n.o., ktorá riadi 31 pobočiek v rámci Slovenska.

 

Prehľad škôl v Žiline nájdete na:

http://www.zilina.sk/skoly-a-skolske-zariadenia/

http://skolstvo.zilina.sk/skoly-a-skolske-zariadenia/zakladne-skoly/

http://zilina-gallery.sk/index.php?/category/94

 

 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/

70. výročie oslobodenia Žiliny

Pod silným tlakom oslobodzovacích vojsk začali 29. apríla podvečer nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom k Hričovu. Hrozilo im totiž odrezanie ústupových ciest na Moravu a obkľúčenie. Bezprostredne predtým vojaci ČA pri postupe po pravom brehu Váhu oslobodili obce Nedezda, Kotrčiná Lúčka a Teplička nad Váhom a priblížili sa k Budatínu – predmestiu Žiliny. Keď v noci z 29. na 30. apríla prieskumné jednotky osloboditeľov zistili, že nepriateľské  hlavné sily ustúpili a v obranných postaveniach Nemci ponechali len slabšie krycie prvky, prešli do útoku prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa. Stalo sa tak 30. apríla 1945 o siedmej hodine ráno. Prvosledové jednotky Červenej armády prišli do Žiliny od Budatína, na vedľajší železničný most sa im  už nepodarilo dostať. Zabránili im v tom ženisti z jednotky slovenskej armády, ktorá bola v meste dislokovaná na opevňovacie práce. Poručík Karol Rihák, čatár Vladimír Čúz a Vojtech Varga napriek nemeckým strážam prenikli na most, prerezali vedenie k pripraveným náložiam a tým most zachránili.

 

V posledných aprílových dňoch roku 1945 postupovali k Žiline aj jednotky 1. čs. armádneho zboru. Po prelomení obrany nepriateľa na hrebeňoch Malej Fatry a dobytí Strečna obsadila 3. brigáda obec Mojšová Lúčka. Velenie zboru sústredilo sily na  postup v smere Rosiny-Turie-Lietavská Lúčka s cieľom dostať sa do Žiliny od juhu. Tretia brigáda zaujala východzie postavenie medzi Mojšovou Lúčkou a Trnovým, 4. brigáda v priestore Stráňav a 1. brigáda dosiahla 29. apríla obce Višňové a Turie. Vojaci 3. brigády plk. Jaroslava Selnera prešli 30. apríla 1945 do útoku. Šiesty prápor spolu s prieskumnou rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej Lúčky, v ranných hodinách prenikol do Žiliny a o 9,30 hod. mesto obsadil.

 

Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ. V nasledujúcich dvoch dňoch priniesli slobodu obciam v západnej časti Žilinského okresu a mestu Bytča. Víťazne tým dovŕšili boj proti okupantom, ktorý práve v tomto priestore začínali povstalci v posledných augustových dňoch roku 1944.

 

Text: Dušan Halaj, CSc.,

 

Viac info na:

http://zilina-gallery.sk/wiki/Oslobodzovacie_boje_v_apr%C3%ADli_1945

http://zilina-gallery.sk/wiki/Oslobodenie_%C5%BDiliny

                                                                                                    

 

 

Počet obyvateľov Žiliny

Žilina mala v 14. storočí približne 100 domov a 800 obyvateľov. V tomto období sa pravdepodobne začali stavať predmestia – Kálov a Predmestie (Predmestská ulica), čím sa zvýšil počet domov aj obyvateľov a mesto sa zaradilo medzi väčšie malé mestá s 1 000 – 2 000 obyvateľmi. Obyvateľstvo tvorila mestská chudoba a plnoprávni mešťania, ktorí mali domové právo viažuce sa k domu a gruntu. Patrili k nim mestskí patricijovia, remeselníci a obchodníci, bývajúci na Rínku alebo v jeho blízkosti. Patricijovia sa podieľali na riadení mesta v mestskej rade.

                            

Obyvateľstvo Žiliny dnes

Najväčší počet obyvateľov Žiliny je slovenskej národnosti. Z náboženského hľadiska žijú v meste prevažne príslušníci rímskokatolíckej cirkvi. Žilina je od roku 2008 sídlom rímskokatolíckeho biskupstva.

Z mestských častí má najviac obyvateľov sídlisko Vlčince (18 478*) a najmenej Žilinská Lehota (315*).

 

* počet obyvateľov k 31. máju 2015

 

 

 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/

Počet divákov Mestského divadla Žilina v roku 2015

40 546 – Počet divákov Mestského divadla Žilina v roku 2015

Budova dnešného Mestského divadla bola  postavená v rokoch 1942 – 1945 podľa projektov architekta Otta Reichnera v štýle talianskeho neoklasicizmu. V tomto období slúžila ako Reprezentačný dom mesta a ako Rímsko-katolícka ľudová škola. Na priečelí budovy boli tri erby (slovenský štátny znak, pápežský a žilinský), ktoré boli v roku 1949 odstránené. Od roku 1950 tu pôsobilo Krajové divadlo Žilina a o rok neskôr bolo divadlo pomenované ako Divadlo Petra Jilemnického.

Žilinská univerzita

 

Treska Žilina na Balustráde

949 463 kusov spotrebiteľských balení slovenského „národného“ jedla - tresky v majonéze - sa vyrobí v priemere za jeden mesiac v závode Ryby Žilina. V tomto čísle sú zahrnuté všetky spotrebiteľské druhy a gramáže výrobkov tresky v majonéze, ktorá sa v žilinskom podniku vyrába už od roku 1954. 

VIANOČNÝ BEH XV. ROČNÍK

 

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

FOTOGALÉRIA