Babuškov (Makovického) dom

Horný val 41/20

Dom postavený v historizujúcom slohu patril rodine Babuškovcov. V rokoch 1894 – 1904 v ňom pôsobil MUDr. Dušan Petrovič Makovický (1866 – 1921), slovenský národovec a osobný lekár známeho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého (1828 – 1910). Ružomberský rodák  MUDr. Makovický  bol v Žiline veľmi obľúbený, pretože pre chudobných pacientov  ordinoval zadarmo a neraz im sám kupoval lieky.V rokoch 1905 – 1919 v Babuškovom dome býval český lekár – ľudomil MUDr. Ivan Hálek s rodinou, ktorý zaujal miesto praktického lekára v Žiline po MUDr. Makovickom.

Na prelome rokov 1918 - 1919, keď Žilina bola dočasným hlavným mestom Slovenska, sa v Babuškovom dome, v byte MUDr. Ivana Hálka ubytoval MUDr. Vavro Šrobár, vtedy už minister s plnou mocou pre správu Slovenska.
V súčasnosti tu má sídlo Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Krajská hvezdáreň v Žiline.

Zdroj: TIK mesta Žilina (spracované podľa odbornej literatúry).

Fotogaléria:
Obr. 1, 2 - Makovického dom v roku 2020. Zdroj: Mesto Žilina
Obr. 4, 5, 6 - Činnosť Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Zdroj: Fotobanka OOCR Malá Fatra

Pamiatku môžete navštíviť
■ pracovné dni: počas otváracích hodín Krajského kultúrneho strediska a Krajskej hvezdárne v Žiline.
■ 
sobota, nedeľa: počas podujatí Krajského kultúrneho strediska a Krajskej hvezdárne v Žiline.
len exteriér počas prehliadky organizovanej TIK mesta Žilina.

Poloha pamiatky na mape: B4
Číslo pamiatky na mape: 2

Fotogaléria

Na stiahnutie

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA