Bábkové divadlo Žilina

Názov: Bábkové divadlo Žilina
Adresa: Kuzmányho 6, 011 37 Žilina
Kontakty: tel.: +421 41 562 39 95, +421 41 562 03 15
bdz@bdz.sk, www.bdz.sk

Prvý náčrt existencie Bábkového divadla Žilina vznikol 1. septembra 1950. Ochotníci z bábkového divadla Radosť v Žiline prešli pod Krajové divadlo pracujúcich a začali pôsobiť pod názvom Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich. 1. apríla 1961 sa Bábková scéna osamostatnila a prijala názov Bábkové divadlo Žilina. Najstaršie profesionálne bábkové divadlo na Slovensku sa tak vydalo na cestu experimentálneho hľadania nových možností syntetického prejavu v bábkovom divadle, s cieľom prihovoriť sa novými formami deťom a mládeži.

V súčasnosti je Bábkové divadlo Žilina, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, repertoárovým divadlom so stálym súborom. Jeho hlavnou činnosťou je vytváranie a šírenie bábkarskej i alternatívnej divadelnej činnosti pre deti, mládež a dospelých, v ktorej nechýba bábka a maska v rôznych výtvarných modifikáciách, vo význame metaforickom aj symbolickom.

Fotogaléria

TIK na Facebooku

VYHĽADAŤ SPOJE

Cez
Pridať prechádzajúce miesta

ŽILINA VIRTUÁLNE

ŽILINA VIRTUÁLNE

POČASIE

ŽILINA